AZKEN BIDEOAK

CARTELERA PROXIMO A CELEBRAR 

Si tienes algun cartel de herri kirolak . Envia a irazoki@legarra.org y se publicaran aqui

TWITTER

Zure mezua/Tu nota twitter: 

#herrikirolak

#sokatira

#harriak

 

https://twitter.com/HKIROLAK/status/1097617248443879424?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AHKIROLAK%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%23